Informacja o finansowaniu – udziale w projekcie:

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR.03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia suplementu diety Escinea na rynek USA, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej przez Escilab sp. z o. o. na rynku USA. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN.

European Funds Smart Growth

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III - Support for innovation in enterprises; Operation: 3.3. Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, Operational Program Smart Growth 2014-2020. Agreement number: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polish Technology Bridges. The aim of the project is to acquire expert knowledge in the field of introducing dietary suplement Escinea to the market of USA, resulting in the development of an expansion strategy and its implementation in the foreign stage. As a result of the project implementation, the Escilab sp. z o. o. will commence export sales on the USA market. Total project value: 150.000 PLN. EU funding for the project: 150 000 PLN.

Naturalne substancje lecznicze, w większości pochodzenia roślinnego, przez wieki były głównym źródłem leków w medycynie naturalnej i tradycyjnej. Pierwsze znane źródło pisane uwzględniające medyczne zastosowanie roślin datowane jest na 2600 r. p.n.e., pochodzi z Mezopotamii i zawiera opis ponad 1000 leków pochodzenia roślinnego. Początek naukowego podejścia do substancji leczniczych, uwzględniającego szczegółowe badania nad ich właściwościami chemicznymi i mechanizmem działania, datuje się na początek XIX w., kiedy niemiecki aptekarz Friederich Sertürner opublikował pracę dotyczącą izolacji, krystalizacji i właściwości farmakologicznych otrzymanej z opium morfiny. Odkrycie to zapoczątkowało badania nad składnikami aktywnymi innych roślin leczniczych i przyczyniło się do opisania, jeszcze w XIX w., wielu bioaktywnych substancji, przede wszystkim z grupy alkaloidów, m.in. kofeiny, nikotyny, kodeiny, atropiny i kokainy. Obecnie mniej więcej połowa wyrobów farmaceutycznych wciąż otrzymywana jest z substratów pochodzenia naturalnego. Wartość roczna światowego rynku medycznych produktów naturalnych, głównie pochodzenia roślinnego, szacowana jest na ponad 80 mld USD i stale rośnie. W ostatnich latach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) coraz więcej uwagi poświęca naturalnym produktom medycznym pochodzenia roślinnego. Metabolity wtórne generowane przez rośliny i mikroorganizmy charakteryzują się ogromną różnorodnością, która znacznie przewyższa swym bogactwem zbiory laboratoriów farmaceutycznych. Przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim koszcie pozyskania, związki pochodzenia roślinnego są rozważane jako bardziej przyjazna środowisku naturalnemu, tańsza i przez to potencjalnie łatwiej dostępna alternatywa dla droższych leków syntetycznych.

Jednym z gatunków roślin od wieków znajdujących zastosowanie w medycynie i także obecnie wykorzystywanym do produkcji preparatów stosowanych przede wszystkim w przewlekłej niewydolności żylnej jest kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.). Produkty zawierające escynę, główny skład wyciągu z nasion kasztanowca, są jednymi z najlepiej sprzedających się leków pochodzenia roślinnego.

Escyna jest zarejestrowana jako lek śródbłonkowy i tylko takie jej zastosowanie jest dozwolone w praktyce klinicznej, ze względu na przeciwzapalne i antyoksydacyjne właściwości escyny prowadzone są jednak eksperymentalne badania nad jej potencjalnym zastosowaniem także we wskazaniach innych, niż tylko bezpośrednio związanych z układem krwionośnym.

Głównym obszarem naszej działalności są przed wszystkim badania dotyczące wykorzystania escyny jako środka wspierającego proces utraty masy ciała. Wyniki licznych badań sugerują, że escyna jako związek o działaniu wielokierunkowym, między innymi wpływającym na trawienie oraz wchłanianie lipidów i węglowodanów, a także hamujący łaknienie może wspomóc realizację zaleceń dietetycznych i ułatwiać redukcję masy ciała.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

DOFINANSOWANIE UNIJNE

ESCILAB Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uzyskanie ochrony patentowej dla kompozycji roślinnej hamującej łaknienie”

Dofinansowanie projektu z UE: 105 004,50 PLN